Mail Server สำคัญแค่ไหน

ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ทำ Mail Server องค์กรมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร การที่จะเลือกทูลตัวใดมาใช้งานต้องดูที่ความสามารถ ราคา ความง่ายในการใช้งาน และการสนับสนุนหลังการขาย ทั้งนี้โปรแกรมมีให้เลือกทั้งฝั่ง Open Source และเชิงการค้า (Commercial mail server) หากเลือกเป็น open source mail ผู้ดูแลระบบต้องศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเอง แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเนื่องจากมีสอนในเว็บไซต์มากมาย

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS

Email Hosting สำคัญแค่ไหน ? ต่างกับฟรีอีเมลยังไง ?

[email protected] แค่เห็นเท่านี้อย่างแรกที่องค์กรจะได้รับ คือ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ที่เป็นก้าวสำคัญสำหรับคำว่า “มืออาชีพ” คงจะแปลกไม่น้อยถ้าธุรกิจหลักล้านยังใช้ฟรีอีเมล @gmail.com หรือ @hotmail.com อยู่ อีเมลเหล่านั้นคือตัวจริง หรือตัวปลอม มีนโยบายในการดูแลรักษาข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้หรือ? จะไม่มีองค์กรไหนมารับรองได้แน่นอน

ให้เราดูแลสิ เราคือ “มืออาชีพ”

เราจัดสรร ออกแบบความสามารถ การใช้งาน และความปลอดภัยให้รองรับและเหมาะสมกับธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่ Start-up / SME จนถึงระดับ Corporate พร้อมการใช้งานหนักตลอด 24 ชั่วโมงบน Cloud Cluster Infrastructure ที่ดีที่สุดในโลกด้วยวิธี Hybrid Data Center ในประเทศไทย + Singapore (AWS Global ระดับโลก) Uptime 99.99% (เราทำได้ดีถึง 100% ในปี 2019 และ 2020)

เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร

เมล์เซิร์ฟเวอร์ หรือ Mail Server หากพูดเป็นภาษาง่ายๆ บ้านๆ เลย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Hardware ที่คงทนกว่าคอมพิวเตอร์ทั้วไปจึงถูกเรียกว่าเป็น “เครื่อง Server” ซึ่งตั้งอยู่ในห้อง Data Center หรือ หากเป็นพูดง่ายๆ คือ ห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ, มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, มีระบบสำรองไฟ เพื่อทำให้ Server นั้นสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ (Stablelity), ซึ่งเครื่อง Server นี้ถูกนำมาลง Software เพื่อทำให้เป็น Mail Server ซึ่งมีหน้าที่ในการรับส่งอีเมล์และเก็บข้อมูลอีเมล์
ซึ่ง เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) มีหน้าที่ทำหน้าที่หลัก ดังนี้

 1. เก็บข้อมูล Email ทั้งหมด เช่น Inbox เป็นต้น
  เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ข้อความธรรมดา, ไฟล์แนบทุกประเภท ไว้ใน Harddisk ของ เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server)
 2. รับอีเมล์ (Inbound)
  เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ถือเป็นด่านแรกที่จะต้องทำการรับอีเมล์ ที่ถูกส่งจากภายนอกทั้งหมดและนำมาเก็บไว้ในเครื่อง, หาก เครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) มีการล่ม จะส่งทำให้ บุคคลภายนอกส่งอีเมล์เข้ามาไม่ได้
 3. กรองอีเมล์โฆษณา (Spam&Junk Mail) ในส่วนของขาเข้าก่อนที่จะส่งเข้าไปใน Inbox
  เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ที่มีมาตรฐานต้องมีการกรอง Email ขาเข้าทั้งหมด และ ต้องแยกให้ได้ว่า Email ไหน สมควรนำส่งเข้าไปใน INBOX และ Email ไหนเป็น Junk หรือ Spam mail, หากเมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ไม่สามารถกรอง Spam ได้ดี Inbox ก็จะเต็มไปด้วย อีเมล์โฆษณา
 4. ส่งอีเมล์ (Outbound หรือ SMTP)
  เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) มีหน้าที่ส่ง เนื้อหา และ ไฟล์แนบ ไปยัง Email ปลายทาง ตามที่ผู้ใช้งานได้ระบุเอาไว้ในช่อง TO:, เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยส่วนใหญ่มักประสบปัญหา ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังปลายทาง เช่น @hotmail, @gmail, @yahoo ไม่ได้ เนื่องจากประสบปัญหา IP ของ Mail Server นั้นติด Blacklist 

เมื่อเรารู้แล้วว่า Mail Server ต้องทำงานหนัก และ ทำหลายอย่างขนาดนี้, การเลือกซื้อหรือรับบริการ Mail server จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก, เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดคุณก็อาจจะได้ใช้ Mail Server ที่มีปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น 

Server คืออะไร ?

Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูล เป็นตัวคอยบริการสิ่งต่าง ๆ ตามคำเรียกร้อง (Request) ของผู้ใช้งาน (Client) 
ยกตัวอย่างเช่น Web Server หากมีผู้ใช้งาน ต้องการเปิด Website ที่ Server นั้นให้บริการอยู่ ตัว Server ก็จะส่งข้อมูลของ Website นั้น ๆ ไปให้แก่ผู้ใช้งาน นั่นเอง

แล้ว Cloud Server คืออะไร ?

Cloud Server เป็นกลุ่มของ Physical Server หลาย ๆ ตัว ที่ช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cloud Server นี้ จะให้บริการในรูปแบบ Virtual Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือน)

Cloud Server เอาไว้ทำอะไร?

สามารถใช้งานได้เหมือนกับ Server ทั่วไปเลย ยกตัวอย่างเช่น นำไปทำ Web Server, Application Server เป็นต้น

ถึงตรงนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ว่า Cloud Server ดีอย่างไร และทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ทาง Cloud HM เอง มีการให้บริการ Cloud Platform ครบวงจร ทั้ง Domestic Cloud และ Global Cloud เพื่อตอบสนองความต้องการรอบด้านของลูกค้า ดังนี้

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS